فنر فشاری

این نوع فنر از حلقه های تشکیل شده هست که بین هر حلقه فاصله هست و این نوع فنر برخلاف فنر کششی عمل می کنند و باید به آن ها فشار وارد کرد و با وارد کردن نیرو به این نوع فنر
ارتفاع فنر کوچک تر میشود و فنر جمع میشود و با رها کردن آن به حالت اولیه بر میگردد.

فنر چیست؟

از فنرهای فشاری میتوان با نام پرکاربردترین نوع فنر
نام برد ، در این نوع فنر بین حلقه های تشکیل دهنده فنر فاصله ای وجود دارد که به این فاصله بین حلقه ها در اصطلاح گام فنر میگویند، هر چه این فاصله بیشتر باشد فنر قوی تر خواهد شد و بل عکس هر چه حلقه های فنر به هم نزدیک تر باشند فنر نرمتر خواهد بود.

در این نوع فنر هم دقیقا قطر خارجی تاثیر مستقیم با قدرت فنر دارد که هرچه قطر خارجی بیشتر شود فنر نرم تر خواهد بود ، نکته مهمی که در این نوع فنر
باید دقت کرد مربوط به گامهای فنر میشود که رابطه مستقیمی با قطر خارجی دارد و هر چه قطر خارجی بیشتر باشد این امکان را فراهم میکند که بتوان گام را بیشتر کرد در غیر این صورت وقتی فنر تا انتها جمع شود و در اصطلاح به نقطه مرگ برسد
با کوتاه شدن ارتفاع فنر مواجه خواهیم شد

کاربرد فنر فشاری

برای مثال زدن از مواردی که این فنر استفاده میشود میتوان به فنرهای داخل خودکار ها نام برد
این فنرها فوق العاده پر کاربرد هستند و حتی در ساخت عروسکهای هم از آنها استفاده میشود همانطور که در عروسک های ایموجی بسیار این نوع فنر را
دیده اید
در فنرهای فشاری حلقه ابتدایی و انتهایی فنر روی فنر میچسبد تا فنر بتواند صاف روی سطح مورد نظر قرار بگیرد و این دو حلقه را حلقه های غیر فعال میگویند
فنرهای فشاری نیز انواع مختلفی دارند
که در ادامه اشاره میشود

انواع فنر های فشاری

1.فنر فشاری استوانه ای(لول)
2.فنر فشاری کونیک(کله قندی)

فنر فشاری استوانه ای

نود درصد فنرهای فشاری را فنرهای استوانه ای تشکیل میدهند.

در این نوع فنرها قطر خارجی در تمام قسمت‌های فنر یکسان هست.
در ادامه نمونه های از این نوع فنر را میببنید

فنر فشاری کونیک

در این نوع فنر فشاری ظاهر فنر به صورت کله قندی هست و علت این نوع طراحی در مواردی هست که میخواهیم فضایی که از جمع شدن فنر به‌دست می آید به حداقل مقدار برسد و با طراحی به صورت کله قندی در صورت اعمال فشار روی فنر هر حلقه داخل حلقه دیگر میرود و بنابر این به حداقل مقدار میتوان فنر را جمع کرد و بازی بیشتری از فنر گرفت
در ادامه نمونه های از این مدل فنر می بینید